шаблоны для dle, uaBIG.com - инструменты для вашего сайта
 • 17-07-2017, 08:46

  Новітні технології та безпека пацієнта.

    Виконання складних сучасних відеоендоскопічних операцій потребує наявності цілого комплексу медичних електрохірургічних апаратів і приладів від яких залежить не тільки можливість виконання певного об’єму оперативного втручання, а й якість та безпека операції.

    Безпека медичних технологій має на увазі мінімальний ризик розвитку тяжких інтраопераційних і післяопераційних ускладнень, таких як пошкодження сусідніх органів, магістральних судин, протоків. Таким чином основними факторами успішності проведення будь-якої хірургічної операції є не тільки професіоналізм команди лікарів, а й наявність якісного медичного обладнання.

    Бурхливий розвиток науки і техніки не просто удосконалював способи виконання різних хірургічних маніпуляцій, а й простимулював не менш інтенсивний розвиток лапароскопічної хірургії.

    Значну роль в розвитку лапароскопії зіграла розробка і впровадження електро- і термохірургічної техніки. В 1941 році Powersі Barnes застосували високовольтний електрострум в лапароскопії. Riouxі Cloutier  в 1974 році розробили біполярну електрохірургічну систему. Істотну роль в розвитку лапароскопічної техніки зіграв англійський фізик-оптик Hopkins, який розробив пристрій здатний передавати зображення по гнучкому скловолокну. У 1964 році фірмою KarlStorz було сконструйоване перше екстракорпоральне джерело холодного світла, світловий потік від якого передавався по скляних оптичних волокнах. Наслідком таких науково-технічних інновацій стало впровадження в хірургію нових оперативних втручань. Кінець 80х початок 90х років минулого століття став справжнім проривом в лапароскопічній хірургії: Muhe, Dubois, Mouret, Reddick, Olsen – лапароскопічна холецистектомія; Mouret, Katknouda, Goh – лапароскопічні операції на шлунку та дванадцятипалій кишці; Jacobs, Lahey, Flower - лапароскопічні операції на кишківнику. Паралельно з подальшим розвитком лапароскопії, розвивались та удосконалювались електрохірургічні прилади. Не має сумнівів, що хірурги, котрі виконують відеоендоскопічні операції, повинні мати достатньо повне уявлення про будову і призначення спеціального устаткування, уміти діагностувати можливі несправності, дефекти з’єднання складних приладів, що утворюють ендохірургічний комплекс. Ці знання повинні забезпечити не тільки безперебійне функціонування обладнання, але й запобігти розвитку ятрогенних ускладнень.

    На сьогоднішній день домінуючим способом боротьби з кровотечею при ендоскопічних операціях є електрокоагуляція. Принцип роботи електрокоагулятора заключається в локальному розігріванні тканин пацієнта за рахунок високої концентрації струму на активному електроді. Якісна коагуляція залежить від якості електрохірургічного обладнання та правильності його застосування. На жаль в переважній більшості вітчизняних лікарень встановлені електрокоагулятори, які не тільки давно виробили свій ресурс, але й перестали відповідати сучасним вимогам безпеки таких апаратів для пацієнтів. Коагуляційний ефект виникає за рахунок розігрівання тканин електричним струмом, що проходить безпосередньо через пацієнта. Клінічно значущим таке розігрівання стає в ділянці найменшої площі провідника, а саме в місці контакту: «активний» електрод – пацієнт. При цьому ніякої шкоди від проходження струму значної сили через пацієнта не спостерігається. Щоб в тканинах не було судом, фібриляції, електролізу в електрохірургії використовується змінний струм з частотою не менше 20000 Гц, тобто струм з частотою коливань не менше 20000 в одну секунду. Але із збільшенням частоти струму збільшується інтенсивність витоку струму. Струми витоку, на жаль неминучі. Вони стають значущими при збільшенні частоти струму в коливальному контурі. Ці витоки можуть утворювати індукційні струми у всіх металевих предметах, що використовуються під час операції, або контактують з поверхнею тіла пацієнта. І тоді між металевим предметом і «пасивним» електродом виникає електричний струм, який співставний зі струмом з «активного» електроду. Чим вища сила струму, що протікає через пацієнта, тим вище різниця потенціалів між електродами і тим вище коагуляційний ефект. Здатність приладу збільшувати різницю потенціалів залежить від потужності електрохірургічного блоку. Для ендоскопічних операцій, де необхідний більший коагуляційний ефект, використовують потужності від 200 до 400 Вт. Подальше нарощування потужностей недоцільне і небезпечне, оскільки приводить до обвуглювання і глибокого некрозу тканин в зоні коагуляції і прогресивного зростання витоку струму. Коагуляційний і ріжучий ефекти залежать не тільки від потужності приладу, але і від опору тканин пацієнта. Якщо електроніж проходить через тканини з різним електричним опором, ефект буде різним, що приведе до нерівномірності процесу і різної глибини коагуляційного пошкодження.

  Коагуляція тканин під дією електричного струму може бути моно- і біполярною. При монополярній коагуляції і різанні електричний струм проходить через все тіло пацієнта, від власне робочого інструменту до «пасивного» електроду. Коагуляційний ефект розвивається на тій ділянці електричного ланцюга, де відбувається найбільша концентрація струму. В нормальних умовах, це ділянка між робочим інструментом і тканиною, але у разі певних змін умов  проходження струму можлива поява небажаного коагуляційного ефекту на інших ділянках електричного ланцюга, що може привести до серйозних ускладнень (опіки шкіри, пошкодження важливих структур та органів). Електричний струм протікає через організм по шляху найменшого опору, тому, зустрічаючи на своєму шляху металеві предмети, струм концентрується в них. Дуже небезпечно у зв’язку з цим, коагулювати в безпосередній близькості від механічного шва скріпки чи кліпси. Струми, що виникають в скріпках, викликають коагуляційний ефект і можуть привести до некрозу і подальшої неспроможності швів в післяопераційному періоді. Небайдужа монополярна електрохірургія  і для пацієнтів з імплантованими металевими суглобами. Розігрівання протезу під час операції, може викликати денатурацію білка фіксуючої кістки, що надалі сприятиме «розхитуванню» суглоба.

    Існує ще одне грізне ускладнення, виникнення якого не виключене при використанні електрокоагуляції низької якості. Це пробій місткості. Річ у тому, що два електроди, що мають різницю потенціалів і розділені шаром діалектрика, є електричним конденсатором. У нашому випадку між електродами знаходиться пацієнт, який хоч і є токопровідним середовищем, за певних умов може утруднювати проходження електричних зарядів. Якщо хірург, при відсутності достатнього коагуляційного ефекту на висохлій тканині, неадекватно збільшує вихідну потужність електричного блоку, то величина накопиченого заряду збільшується до тих пір, поки не відбувається пробій через тіло пацієнта. Сила струму у момент пробою досягає величезного значення, і викликає термічне пошкодження тканин на всьому шляху електричного розряду.

    Біполярна електрохірургія безпечніша у зв’язку з тим, що струм в цьому випадку тече тільки між браншами робочого інструменту, і такі ускладнення як опіки та пробій місткості виключені в принципі.

    Принципово новий спосіб електрохірургічної дії на тканини забезпечує генератор LigaSure (Ліга Шу). Спосіб дії апарату – біполярний. Від звичайного електрокоагулятора цей апарат відрізняється іншими електричними характеристиками. Змінний струм, що подається на робочий інструмент, не має стандартних модуляцій, вони залежать від тканинної відповіді. Електронна система стеження за опором тканин під робочим електродом дозволяє коригувати параметри вихідного струму і по досягненню певних умов, автоматично завершити подачу струму. Система LigaSure не коагулює, а заварює судину, при цьому тканини не пересушуються. Колаген і еластин судинної стінки перетворюються на гомогенну субстанцію яка розплавляється і затвердіває в процесі дії апарату. Міцність «завареної» ділянки співставна з міцністю прошитої тканини. Система дозволяє звести до мінімуму прилипання тканин до бранш, обвуглювання і термічне пошкодження довколишніх тканин.

    Наявність певних проблем і умов використання електричного струму для дисекції та зупинки кровотечі в ході операції, примушує шукати альтернативні способи коагуляції та різання. Один з таких способів – дія на тканини ультразвукових коливань певної частоти, яка спеціально підібрана для надання деструктивного денатуруючого ефекту на тканини без шкідливої дії на організм в цілому. Електрична енергія з генератора перетворюється в механічні ультразвукові коливання системою п’єзоелектричних кристаликів, що розміщені в лапароскопічній ручці. Таким чином, дисекція відбувається за рахунок механічного розтягнення тканин понад межі еластичності, а коагуляція за рахунок денатурації білка. Електричний струм не проходить через тканини пацієнта, що дає можливість працювати в безпосередній близькості від життєво-важливих органів з меншим ризиком післяопераційних некротичних уражень.

    Інструменти та технології ультразвукової дисекції та коагуляції можуть використовуватись як заміна електрохірургічних приладів моно- чи біполярної коагуляції, або як їх доповнення. При цьому значно підвищується рівень безпеки, якість та значно розширюється спектр хірургічних втручань, не збільшуючи травматичність та тривалість операції.

    Лікувально-діагностичний центр «Сілмед», впроваджуючи програму підвищення якості надання медичної допомоги, придбав cучасний та високотехнологічний ультразвуковий скальпель ETHICON Harmonic. Використання ультразвукового скальпеля значно покращує результати лапароскопічних операцій при пахових грижах, грижах стравохідного отвору діафрагми, операціях на кишківнику, операціях на матці та її додатках, особливо при необхідності збереження оваріального резерву яєчників та відновлення прохідності маткових труб.

   

  Завідувач стаціонарного відділення «Сілмед»

  Лікар-хірург вищої категорії

   

  Ніколаєнко Роман Михайлович.

Видео о нас

 
 
 

Новости

“Клиника «Силмед» – современная клиника, имеющая за своими плечами почти 10-летний опыт успешной работы.

В поликлиническом отделении ДП «Силмед» ведут прием врачи более 20 специальностей. Среди врачей клиники ДП «Силмед» – 1 доктор медицинских наук, 6 кандидатов медицинских наук, 23 доктора высшей квалификационной категории.

"Кто здоровый - тот богатый, только он этого не знает". Гиппократ.

ДП «Силмед» – единственное в области частное лечебное заведение хирургического профиля с широким диапазоном проводимых оперативных вмешательств.

Клиника ДП «Силмед» расположена в Сумах по адресу ул. Металлургов, 38. Мы ждём Вашего звонка!